petak, 15. veljače 2013.

UDRUGA INOVATORA OBŽ


Udruga inovatora Osječko-baranjske županije prima nove članove.

Pozivamo zainteresirane da nam se pridruže i kao članovi iskoriste pogodnosti (pomoć pri izradi dokumentacije potrebne za prijavu zaštite intelektualnog vlasništva, sudjelovanje na izložbama inovacija, mogućnosti volontiranja u udruzi, itd.).

Članarina za jednu godinu iznosi 120 kn za fizičke osobe, a 2.000 kn za pravne osobe.

Prijavnicu je potrebno ispuniti i potpisati te ju poslati poštom na adresu udruge ili je osobno dostaviti tajniku.

Važno je napomenuti da samo članovi koji su podmirili svoju godišnju članarinu za tekuću godinu imaju pravo glasa na Skupštini Udruge inovatora OBŽ.

Dobrodošli!

Kontakt podaci:

Udruga inovatora OBŽ
Križanićev trg 1
31000 Osijek
CROATIA

OIB: 28179842753
Žiro-račun: 2340009-1110511235

Potražite nas i na Facebooku gdje možete pronaći više vijesti iz područja inovatorstva.

Prostorije Udruge inovatora OBŽ se nalaze u Domu tehnike, Križanićev trg 1, Osijek, na drugom katu.